EU:s tredje hälsoprogram

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.