Exitskatten totalsågad av industrijätten


Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärsstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.