Extra möte om EU:s stålindustri

På brittiskt initiativ höll EU:s näringsministrar extra rådsmöte om situationen i europeisk stålindustri. Storbritannien ville diskutera den ökade pressen inom stålsektorn med stor överkapacitet och låga stålpriser. Ordförandeskapet sammanfattade diskussionen i slutsatser. Mötet hölls i Bryssel den 9 november

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Mikael Damberg