Extra utdelning från Akademiska hus bidrog till positivt budgetsaldo i oktober

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 1,1 miljarder kronor. Inkomsterna blev 65,9 miljarder kronor och utgifterna 64,7 miljarder kronor. I oktober levererade det statliga bolaget Akademiska hus AB in 1,5 miljarder kronor. Detta förbättrar budgetsaldot. Statens budget visar hittills i år ett överskott på 44,0 miljarder kronor, men för helåret räknar ESV med ett underskott.