Extra utdelning från SJ bidrog till positivt budgetsaldo i september

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 4,8 miljarder kronor. Inkomsterna blev 67,5 miljarder kronor och utgifterna 62,7 miljarder kronor. I september gjorde SJ AB en extra utdelning till staten på 1,7 miljarder kronor. Detta förbättrar budgetsaldot. Statens budget visar hittills i år ett överskott på 42,9 miljarder kronor.