Få hjälp med årsredovisingen på ESV:s ”hemmakontor”

Den 8 december bjuder vi på Ekonomistyrningsverket (ESV) ”hem” alla myndighetskollegor till ett ”home office” på vårt kontor. Fokus under förmiddagen är arbetet med årsredovisningen. Syftet med initiativet är att arbeta fokuserat med årsredovisningen, få stöd av ESV och utbyta erfarenheter med andra kollegor.