Få stöd för att klara nya lagkraven på e-faktura till offentlig sektor

Den 13 juni förväntas riksdagen besluta om en ny lag som ställer krav på att alla inköp till följd av offentlig upphandling ska faktureras med e-faktura. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar att alla offentliga organisationer börjar förbereda sig för den nya lagen som ska börja gälla den 1 april 2019. ESV har samlat information om stöd till offentlig sektor och leverantörer för att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura.