Få stöd inför arbetet med årsredovisningen för 2017

Det finns flera nyheter att tänka på inför sammanställningen av myndighetens resultatredovisning i årsredovisningen för 2017. På Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) nätverksträff för resultatredovisning den 24 oktober diskuterar vi bland annat hur vissa förordningsändringar påverkar myndigheternas resultatredovisning.