Fackliga lönekrav hot mot näringslivet


Industrifackens krav på 2,8 procents lönehöjning och ettåriga avtal är helt fel väg i det läge Sverige befinner sig. Så stora kostnadshöjningar för företagen skulle slå hårt mot konkurrenskraften och leda till ökad arbetslöshet och utanförskap i stället för fler jobb, enligt Peter Jeppsson på Svenskt Näringsliv.