Fackligt tjuvnyp mot Skärgårdstrafiken

Seko har idag varslat om sympatistrejk mot företag verksamma inom Stockholms skärgårdstrafik. Konflikten rör vilkoren för städare i en helt annan bransch än skärgårdstrafiken.