Fact Sheet: The Swedish Government policy for corporate social responsibility

Engelsk översättning av faktabladet: Regeringens politik för hållbart företagande