FAO:s arbete i humanitära kriser: Sverige ger 10 miljoner kronor i humanitärt stöd för jordbruksinsatser i Somalia

FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, vars mandat är att trygga livsmedelsförsörjningen och verka för en hållbar förvaltning av naturresurser, gör stora insatser i det humanitära biståndet i världen. Organisationen har arbetat med humanitära kriser under många år, men FAO:s insatser på livsmedelsområdet är inte lika kända som andra FN-organs. Vid humanitära kriser är det oftast bristen på mat som är den första och mest allvarliga följden. Jord- och skogsbruket samt fisket har drabbats särskilt hårt av det ökande antalet humanitära kriser i världen, bland annat av de allt kraftigare klimatförändringarna. Nu beviljar Sverige genom Sida 10 miljoner kronor i humanitärt stöd för jordbruksinsatser i Somalia, detta för att direkt mildra effekterna av den pågående El Niño.