FAO:s flaggskeppspublikationer på svenska

FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske övervakar de globala naturresurserna. Svenska FAO-kommittén har nu låtit översätta tre av FAO:s regelbundet återkommande rapporter, för att sprida kunskap kring dessa och FAO:s verksamhet.