Färre vardagsjobb när RUT stramas åt


I Skatteverkets månadsstatistik kan man se att RUT-sektorn hittills i år har växlat ner till en klart lägre tillväxttakt jämfört med tidigare år. Förra året växte RUT-marknaden med 21 procent, hittills i år ligger tillväxttakten på endast nio procent.