Fastighetsbranschens nytänkare samlas

Bygg- och fastighetsbranschen är världens största bransch och utgör omkring 10-15 procent av världens BNP, trots detta går digitaliseringen långsamt vilket innebär inneffektiva processer, försenade projekt och ökande kostnader.

Proptechbolaget Combify samlar därför fastighetsbranschens nytänkare – både beslutsfattare, utvecklare och techbolag på ett och samma ställe i sitt unika event Shaping Cities.

Rim Alexandra Halfya, medgrundare av
proptechbolaget Combify.

– I en globaliserad värld riskerar företag och branscher som inte anpassar sig att hindra sin utveckling. Bygg- och fastighetsbranschen har en central roll för Sveriges ekonomi, och en trög digitalisering kan hämma Sveriges ekonomiska framsteg och internationella konkurrenskraft, menar Rim Alexandra Halfya, medgrundare av proptechbolaget Combify.

Nya lösningar

Hon menar att digitaliseringen spelar en viktig roll för att skapa en hållbar framtid. För att åstadkomma detta krävs nya innovationer och lösningar som möjliggör för branschen att arbeta på ett mer effektivt sätt. I stället för att arbeta splittrat och enskilt måste branschen föra öppna dialoger och samtala med varandra.

Enligt Rim Alexandra Halfya motverkar digitaliseringen ineffektivitet, där långa processer kräver mer resurser och ökar risken för projekt som försenas eller skjuts upp. Förseningarna medför årliga kostnader på flera miljarder kronor för Sverige, som exempelvis motorvägsprojektet Förbifart Stockholm som nu förväntas öppna för trafik år 2030, men som redan drabbats av en prisökning på tre miljarder kronor som skattebetalarna får stå för.

Avsaknad av diskussion

– Innovationen i Sverige är hög och det finns idag över 190 proptechbolag Trots detta leder avsaknaden av diskussion mellan beslutsfattare till en långsam digitalisering, förklarar Rim Alexandra Halfya. 

Hon fortsätter:

– Alla beslut som fattas idag inom bygg- och fastighetsutveckling kommer att påverka hela samhället och framtida generationer. Information och beslut fattas separat i olika silor inom branschen, utan att tillsammans diskutera hur innovation kan ta dem framåt. Vi på Combify vill hjälpa till att lösa problemet och anordnar därför Shaping Cities, ett helt unikt event där beslutsfattare, utvecklare och tech för första gången får chansen att mötas i en transparent dialog.

Space Arena

Eventet Shaping Cities äger rum den 6:e oktober 2023 på Space Arena i Stockholm. Shaping Cities är platsen där teknologi möter fastighet, innovatörer möter beslutsfattare och varje interaktion har potential att forma Sverige för en bättre och mer hållbar framtid. Eventet är en unik möjlighet, skräddarsydd för att lyfta utmaningarna i branschen. Kraften i digitaliseringen måste användas för att hitta nya lösningar.

Fakta om Combyfy

Combify hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare, etablerare och andra företag att hitta nya affärsmöjligheter. Genom att samla all information om en fastighet i en plattform som är enkel att använda sparar användare tid och kan ta beslut grundade på en större mängd data. Combify grundades 2017 och har med investerare som bland annat Bonnier Capital och BackingMinds vuxit snabbt de senaste åren. Combify är även utsedd till det kungliga priset Årets Nybyggare 2022.

Mer information om eventet och registreringen finns här.

Det publicerade materialet har tillsänts OFFENTLIGA AFFÄRER och bearbetats av redaktionen.