Fel metod att minska sjukfrånvaron

SKL delar regeringens oro över sjukfrånvarons utveckling. Men förslaget ”Hälsoväxling” som ett medel att minska sjukfrånvaron avvisas i sin helhet.