Fel recept för sjukförsäkringen i vårbudgeten


Regeringen vill avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det sänder fel signaler, riskerar att underminera tilliten till sjukförsäkringen och ytterligare spä på utvecklingen med ökande sjukfrånvaro, skriver Catharina Bäck, expert inom socialförsäkringsfrågor.