Felaktig bild av företag i välfärdssektorn oroar


Svenskarna har ringa kunskap om företag i välfärdssektorn. Läget försvåras genom att media ofta förmedlar en bild som inte överensstämmer med fakta, visar en ny undersökning.