Fem miljarder till Skåne och Blekinge

Nu inleds den nya programperioden för EU-fonder 2014-2020. De fyra fonderna innehåller tillsammans cirka fem miljarder kronor som ska stärka Skånes och Blekinges konkurrenskraft.