Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre prioritet.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tillhandahåller nu det första i en serie av fem ramavtal som underlättar löpande drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Underhållsbeläggningar, nybyggnadsbeläggningar och återställningsarbeten är några av de centrala tjänsterna ramavtalet omfattar.

I den här omgången står NCC Roads AB, Peab Asfalt AB, Skanska Asfalt & Betong AB, Svevia AB och Sydbeläggningar AB redo att leverera beläggningstjänster till de 57 kommunerna i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

– Det är mycket roligt att vi finns med bland vinnarna i den här upphandlingen. Att våra kunder på vårt tidigare ramavtal med SKI kommer att följa med över på det nya tror jag är ganska säkert. Utmaningen för oss blir att få övriga kommuner i vårt område att förstå nyttan med ramavtalet. Det handlar ju nu om att beställarna enkelt kan beställa vägbeläggningsarbeten med i stort sett omedelbar leverans och utan tidskrävande arbete med egna upphandlingar. Dessutom är ju priserna i ramavtalet mycket konkurrenskraftiga, säger Magnus Persson, kundansvarig vid Peab Asfalt AB i Hässleholm.

– Det har länge varit ett önskemål att SKI upphandlar ramavtal för underhållsbeläggningar. Vi ser därför positivt på att få presentera det första ramavtalet av fem, omfattande de sydligaste länen. Resterande upphandlingar för övriga län sker successivt under året. Avtalet fyller kommunernas behov och underlättar för dem att avropa beläggningsarbeten, säger projektledare Jan Jäderberg, vid SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtalet har tagits fram inom projektet Upprättande av förfrågningsunderlag för kommunala beläggningsentreprenader, ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, SKL och SKL Kommentus Inköpscentral.

Läs mer om våra pågående upphandlingar av beläggningsarbeten på vår hemsida.