Fem vinnare koras i Digidels utmaning

Kampanjen Digidel, som SKL är partner i, har under det senaste året engagerat kommuner, organisationer och enskilda personer i en utmaning för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Nu har fem vinnare utsetts under konferensen Internetdagarna.