Femårig omställningsperiod för antroposofiska medel

På torsdagen beslutade regeringen att förlänga nuvarande försäljningstillstånd för antroposofiska medel med två år. Regeringen har för avsikt att presentera ett lagförslag som innebär att den möjlighet att bevilja särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel som funnits sedan år 1993, ska tas bort ur läkemedelslagen från den 1 juli 2018. Samtidigt med denna lagändring avser regeringen att föreslå en övergångsreglering i läkemedelslagen som ska gälla tre år.