Feriejobben – ett första steg in på arbetsmarknaden

84 000 skolelever har i sommar feriejobbat i kommuner, landsting och regioner. Arbetslivserfarenhet under skoltiden gör det lättare för unga vuxna att få jobb efter avslutad examen.