Fientliga handlingar mot trossamfund kartläggs

Regeringen uppdrog idag Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att kartlägga främlingsfientliga och andra former av intoleranta handlingar mot trossamfund.
– Religionsfriheten är en grundbult i det svenska samhället. För oss är det mycket allvarligt att en religiös byggnad vandaliseras med nazistiska symboler, att människor förföljs på grund av att de bekänner sig till en viss tro eller att man inte vågar bära religiösa symboler.
Det säger samfundsminister Stefan Attefall och integrationsminister Erik Ullenhag i en debattartikel idag.

Debattartikel: Därför måste vi kartlägga hatarna

Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet,
3 april 2014