Fientlighet mot dem som utövar religion ökar men motbild behövs

Trossamfundsrådets möte den 27 februari 2014 ägnades åt en rapport om religionsfrihet och den internationella hotbilden mot personer som utövar religion.

Det finns en negativ trend globalt och i Sverige, och ett aktivt arbete behövs för att visa upp motbilderna och det positiva i religionsfrihet.

Örjan Wallin från Nämnden för statligt stöd till trossamfund presenterade sin analys av rapporten.

Fientlighet mot dem som utövar religion ökar men motbild behövs

Socialdepartementet,
3 mars 2014