Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Sammanställning av remissvaren

Vi har granskat samtliga 22 inkomna remissvar angående möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation. De viktigaste slutsatserna är Nästan alla aktörer som yttrar sig i frågan vill utvidga avdragsrätten till andra former av klimatkompensation än EU ETS. Nästan alla aktörer som yttrar sig i frågan vill utvidga avdragsrätten till även indirekt klimatpåverkan (Scope 2 och … Fortsätt läsa Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Sammanställning av remissvaren