Finansiella stabilitetsrådets möte

På tisdag den 11 november klockan 10.00-12.00 träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet. Mötet äger rum på Finansdepartementet.

Pressmeddelande: Finansiella stabilitetsrådets möte

Finansdepartementet,
7 november 2014