Finansiering av gemensamma e-projekt

Är du som beställare inom en statlig myndighet, kommun eller landsting osäker på hur man finansierar gemensamma e-projekt? Då kan e-delegationens nya vägledning vara något för dig.