Finansiering av järnvägsbygge måste lösas

Det är bra att regeringen tar ställning för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men finansieringen är ett problem som måste lösas.