Finansieringsmöjligheter och stöd

Det finns behov av utveckling och forskning för att stimulera maritima näringar. Samtidigt är ofta initiativtagare mindre eller medelstora företagare som inte alltid har tillgång till större internt utvecklingskapital. Det behövs även stöd för företagare i andra skeden.
Från Näringsdepartementet