Finansinspektionen har lämnat över uppdrag om kreditgivning till företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Finansinspektionen har idag lämnat över ett uppdrag till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund gällande kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund