Finansinspektionen har överlämnat uppdrag om gräsrotsfinansiering

Regeringen har idag tagit emot ett uppdrag från Finansinspektionen om att analysera marknaden för gräsrotsfinansiering (crowdfunding), med fokus på aktie- och lånebaserad finansiering.