Finansinspektionen ska analysera gräsrotsfinansiering

Regeringen har i dag beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att analysera marknaden för gräsrotsfinansiering (crowdfunding), med fokus på aktie- och lånebaserad finansiering. Syftet är att öka kunskapen om finansieringsformen och förutsättningarna för en sund och hållbar utveckling.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund