Finansinspektionen ska redovisa tillsynen över penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att utarbeta en rapport om hur tillsynsverksamheten enligt penningtvättsregelverket bedrivs och hur den ska bedrivas framöver gällande penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering. Rapporten ska redovisas den 14 augusti 2015.

Pressmeddelande: Finansinspektionen ska redovisa tillsynen över penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Finansdepartementet,
5 maj 2015