Finansmarknadsministern och finansiella aktörer i rundabordssamtal om investeringars koldioxidutsläpp

Idag 25 november träffar finansmarknadsminister Per Bolund företrädare för finansiella aktörer, såsom försäkringsbolag, banker och fristående fondbolag, för att diskutera hur finansmarknaden kan bli mer hållbar. Fokus är att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika investeringar när det gäller miljö- och klimat.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund