Finanspolitiska rådet dömer ut klimatpolitiken


Finanspolitiska rådet anser att regeringens mål att gå före i klimatpolitiken är kontraproduktivt. ”Det riskerar att bli dyrt för Sverige utan att det leder till minskade utsläpp eller visar hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen, säger John Hassler, Finanspolitiska rådets ordförande.