Fint pris för insatser mot penningtvätt

Vinnarna av Anti Money Laundry Award (AMLaward) 2024 har korats. Det meddelar arrangören av Penningtvättsdagarna 2024 som hölls den 24-25 april på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Stort grattis till vinnarna Joachim Dyfvermark, Axel Gordh Humlesjö och Linda Larsson Kakuli, Uppdrag granskning, SVT!

Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli och Axel Gordh Humlesjö.

Motiveringen lyder: Detta team har inte bara belyst allvarliga brister i en av Sveriges största banker utan också bidragit till en paradigmförskjutning inom AML (Anti-Money Laundering) internationellt. Teamet har visat åtgärder med påvisbara resultat, innovativa idéer, passion, strategiska samarbeten och att ett starkt engagemang kan skapa stora förändringar, trots begränsade resurser.

Sveriges största arena
Penningtvättsdagarna är Sveriges största arena och konferens mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Konferensprogrammet belyser erfarenheter, visar på konkreta praktikfall, trender, internationella perspektiv, ger dig viktig kunskap, inspiration och verktyg.

Tillsammans med organisationer, leverantörer och viktiga aktörer i branschen skapar vi en arena som förbättrar möjligheterna till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om AML Award (Anti Money Laundry Award)  

Priset har till syfte att uppmärksamma en eller flera yrkesverksamma personer som har gjort betydande insatser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Priset delas ut till den som 

·    Vidtagit åtgärder som bevisligen givit påvisbara resultat. 

·    Verkat för att utveckla och genomföra innovativa idéer och strategier som ger effekt.  

·    Visat stor passion för yrket och/eller uppmuntrat viktiga strategiska samarbeten som givit påvisbara resultat. 

·    Tar stort ansvar för uppdraget och/eller visar ett stort engagemang genom att vara/verka som positiv förebild för andra. 

Priset är instiftat av Penningtvättsdagarna i samverkan med tidningen OFFENTLIGA AFFÄRER och årets vinnare utses av en jury bestående av representanter från relevanta organisationer.  

Foto förstasidan:
Bo Höglander.