Fjärrundervisning tillåts – men alla ämnen bör omfattas

Riksdagens beslut att skolhuvudmän ska få köpa fjärrundervisning av varandra gynnar Sveriges elever. Det är en stor framgång för SKL. Men alla ämnen omfattas inte av beslutet.