Fler i arbete om stat och kommun samverkar mer

En smidig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner är avgörande om utsatta grupper ska få arbete. Det är en viktig punkt på SKL:s Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala.