Fler jobb med en maritim strategi

En av infrastrukturministerns första aktiviteter under Almedalsveckan var att tala om regeringens maritima strategi som ska vara klar i november. Strategin ska bestå av konkreta åtgärder som ska främja de maritima näringarna och i förlängningen skapa fler jobb och ökad tillväxt i hela landet.

Läs artikel: Fler jobb med en maritim strategi

Näringsdepartementet,
3 juli 2014