Fler kan ansluta sig till Sjunet med lägre kostnad

En mer omfattande tjänst till lägre pris som även kommuner och privata vårdgivare kan ansluta sig till. Det blev resultatet när SKL Kommentus Inköpscentral upphandlade ett nytt ramavtal för anslutning till vårdens e-hälsonät Sjunet.

Det här är första gången som samtliga landsting, regioner och kommuner har anslutit sig till ett ramavtal genom SKL Kommentus Inköpscentral.

Sjunet är landstingens och regionernas gemensamma nätverk och tjänsteplattform, synlig för den breda allmänheten genom tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Men bakom finns så mycket mer.

Ägare av Sjunet är Inera, ett bolag ägt av landsting och regioner. SKL Kommentus Inköpscentral fick i uppdrag av SKL att tillsammans med Inera upphandla ett nationellt ramavtal för nytt kommunikationsnät för e-hälsa – nya Sjunet. Uppdraget gick till IP-Only, vilka tillsammans med Telia är störst i landet på fibernät.

– Vi äger ett rikstäckande fibernät och erbjuder anslutningar över hela landet, till eget nät eller genom samarbetspartners, säger Fredrik Centellini som ansvarar för ramavtalet på IP-Only.

Sjunet är ett separat nätverk som bara behöriga användare har tillgång till. Det är viktigt för säkerhet, tillgänglighet och för att kunna garantera den kapacitet som olika tjänster kräver, till exempel videokonferenser mellan sjukhus. I samband med övergången skapar IP-Only en ny infrastruktur med ännu högre kapacitet och säkerhet.

Om Sjunets stora betydelse för vården vittnar engagemanget i upphandlingen.

– Sällan har vi haft så stor uppslutning till upphandlingen med representanter för landsting, regioner och kommuner, säger Ida Engberg, kategoriansvarig digitalisering på SKL Kommentus Inköpscentral.

Att avtalet bara har en leverantör ligger i tjänstens natur. Sjunet är en sammanhållen miljö till vilken alla behöriga ska kunna ansluta sig och samverka genom. Det är Inera som ansvarar för regelverket och är central förvaltningsorganisation för Sjunet.

Ramavtalet innefattar även andra former av datakommunikation. Själva Sjunet är en tydligt specificerad tjänst, men utöver det kan landsting, regioner och kommuner avropa datakommunikation efter egna behov, med IP-Only som leverantör till egna privata nät eller andra internetanslutningar.

Läs mer om ramavtalet Datakommunikation 2014 här.