Fler kvinnor än tidigare är toppolitiker och chefer

I dag är 108 kvinnor kommunstyrelseordförande jämfört med 2006 då endast 60 kvinnor var det. I 9 av 21 landsting är en kvinna ordförande i landstingsstyrelsen.