Fler kvinnor tar chefsjobb

En ny rapport visar att andelen kvinnor på chefsposter på olika nivåer ökar bland medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv. Idag är mer än var tredje chef en kvinna.