Fler och starkare patienter – så blir tandvårdsreformen ännu bättre

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd överlämnar i dag sitt betänkande ”Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter” till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet