Fler och växande sociala företag

Måndagen den 29 februari har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg bjudit in arbetsintegrerande sociala företag samt representanter från Arbetsförmedlingen, SKL, Tillväxtverket och ESF-rådet för att diskutera de arbetsintegrerande sociala företagens fortsatta roll på svensk arbetsmarknad.