Fler prognoser löser inte lärarbristen


Det råder lärarbrist. Men lösningen är inte nya prognoser över lärarförsörjningen. Här krävs större insatser som långsiktigt höjer läraryrkets status. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.