Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

Gabriella Lundin, regionchef, berättar närmre om fördelarna med att gå med:

Hej Gabriella – vilka är de senaste att ansluta sig?
Senast i raden är Sundbybergs stad som gick med i april. Det innebär att 11 stycken är med i STIC.

Hur gör kommunen ”intresseanmälan”?
– För det mesta kontaktar de mig direkt eftersom jag står som kontaktperson. Men det kan också komma in förfrågningar via SKL Kommentus kundstöd som berättat om oss på sina kommunbesök eller fått frågor om vårt upplägg. Det är även vanligt att informationen utbyts kommuner emellan.

Hur arbetar ni med att få fler att ansluta sig – eller går det via mun-till-mun metoden?
Jag har själv varit ute och träffat flera kommuner. I sådana möten deltar upphandlingschefen och kommundirektören eller någon annan i ledningen. Men som jag nämnde innan så har intresset väckts via ryktesvägen, och så hör man av sig.

Vad är det som talar mest för att gå med i STIC? Berätta!
Våra upphandlingar fungerar som ett komplement till de samordnade nationella upphandlingarna som SKL Kommentus Inköpscentral gör. Ingår din kommun i STIC kan du vara med och påverka på regional nivå vilka upphandlingar som ska göras och deras innehåll. De som använder Inköpscentralens avtal och går med i STIC får mer, helt enkelt.

Ännu mer nyfiken på STIC? Läs mer här.