Fler ska få hjälp ut ur skuldfällan

I en proposition som överlämnas till riksdagen idag föreslår regeringen en ny skuldsaneringslag som ska göra det möjligt för fler personer att ansöka om och genomgå skuldsanering. Propositionen innehåller bland annat förslag om att nyansera kravet på överskuldsättning samt åtgärder som underlättar gäldenärens betalningar.