Fler ska kunna få sina skulder sanerade

Evighetsgäldenärer och seriösa företagare som blivit överskuldsatta ska få bättre möjligheter att starta om på nytt. Därför överlämnar regeringen ett förslag till Lagrådet som ska leda till att fler svårt skuldsatta personer ska kunna få sina skulder sanerade.