Flera hälso- och sjukvårdssatsningar ger högre utgifter i februari

Saldot i statens budget för februari 2016 blev ett överskott på 45,5 miljarder kronor. Det är 8,3 miljarder kronor bättre än i februari 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.